Procés judicial versus procés nacional

[FAG id=2587]

Podeu descarregar-vos aquestes fotografies aquí