Homenatge a Pompeu Fabra

[FAG id=2550]

Podeu descarregar-vos aquestes fotografies a alta resolució aquí