El català pot sobreviure a Youtube, Instagram o Tik Tok?